OFERTA


Oferta obejmuje tłumaczenia pisemne z języka francuskiego i na język francuski tekstów zwykłych i specjalistycznych (głównie z dziedziny prawa i biznesu) oraz tłumaczenia poświadczone. Skierowana jest do klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych i instytucjonalnych.

tłumaczenia pisemne zwykłe

 • korespondencja prywatna, biznesowa i urzędowa
 • teksty użytkowe i informacyjne
 • pisma, umowy, oferty handlowe, dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstw
 • szkolenia pracownicze, sprzedażowe, produktowe, prezentacje
 • materiały reklamowe i marketingowe, broszury, foldery
 • prawo pracy, umowy o pracę, CV
 • unijne dokumenty i akty prawne (m.in. dla PE, KE, TSUE)
 • dokumentacja przetargowa

tłumaczenia pisemne poświadczone

Tłumaczenia poświadczone (zwane potocznie "przysięgłymi") to tłumaczenia wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 • dokumenty związane z rejestracją zakupionego pojazdu (m.in. dowody rejestracyjne, faktury)
 • dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (m.in. KRS, CEIDG, REGON, ZUS, US, K-bis, RCS)
 • odpisy aktów stanu cywilnego (m.in. akty urodzenia, zgonu)
 • akty notarialne lub dokumenty poświadczone przez notariusza
 • akty założycielskie spółek
 • umowy o pracę, umowy handlowe
 • wyroki i postanowienia sądowe, pisma procesowe, pełnomocnictwa
 • świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia
Korzystam z profesjonalnych narzędzi wspomagających pracę tłumacza,
m.in. z narzędzi CAT (memoQ i SDL Trados) i oprogramowania OCR.
Szukaj