CENNIK


Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wystawiam faktury VAT.
TŁUMACZENIA ZWYKŁE
I SPECJALISTYCZNE

od 
50
 PLN
TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE
od 
50
 PLN
PRZEKŁAD LITERACKI 
REDAKCJA

do uzgodnienia

Jak zamówić tłumaczenie?


Zapytaj o wycenę dokumentu. Wycena zawsze jest BEZPŁATNA i NIEZOBOWIĄZUJĄCA.

Koszt tłumaczenia uzależniony jest m.in. od rodzaju tekstu (zwykły, specjalistyczny), jego objętości, formy, w jakiej zostanie dostarczony, oraz wybranego trybu realizacji zlecenia.

Tekst do wyceny można dostarczyć:

  • pocztą elektroniczną
  • pocztą tradycyjną (zob. adres w zakładce Kontakt),
  • osobiście (po wcześniejszym umówieniu, zob. adres w zakładce Kontakt)

Tłumacz przystępuje do realizacji zlecenia po zaakceptowaniu przez klienta ceny i terminu realizacji tłumaczenia podanych w wycenie.

Termin realizacji tłumaczenia liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji. Termin realizacji nie obejmuje dnia przyjęcia zlecenia, weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Tryby realizacji zleceń

  • zwykły (do 4 stron rozliczeniowych dziennie)
  • pilny (5-8 stron obliczeniowych dziennie, dopłata +50%)
  • ekspresowy (tłumaczenie w dniu przyjęcia zlecenia lub przekład o objętości powyżej 8 stron obliczeniowych dziennie, dopłata +100%)

Zapytaj o bezpłatną wycenę!

pocztą elektroniczną  (z wyjątkiem tłumaczeń poświadczonych)

pocztą tradycyjną lub kurierem

odbiór osobisty

Akceptowane formy płatności:

gotówka

przelew

Tłumacz może każdorazowo uzależnić przyjęcie tłumaczenia do realizacji od wpłacenia przez klienta przedpłaty.

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego na tłumaczeniu poświadczonym należy stwierdzić, czy sporządzono je z ORYGINAŁU czy też z ODPISU NIEPOŚWIADCZONEGO, czyli kopii (np. kserokopii, skanu itp.).

Jeśli chcesz, aby na tłumaczeniu znalazła się adnotacja, że tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, dostarcz oryginał dokumentu pocztą, kurierem lub osobiście, możesz też okazać oryginał dokumentu przy odbiorze tłumaczenia.
Jeśli dostarczysz do tłumaczenia kopię dokumentu, w formule poświadczającej znajdzie się adnotacja o tłumaczeniu z kopii.

ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w celu obsługi zapytań i świadczenia usług tłumaczeniowych przetwarzamy dane osobowe.
 
Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach realizacji usługi jest
AD LITTERAM JUSTYNA NOWAKOWSKA TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO,
z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Kościelnej 8A.
 
Gwarantujemy poufność przekazanych informacji oraz danych osobowych zawartych w dokumentach lub tekstach przedłożonych do tłumaczenia i zobowiązujemy się do zachowania ich w ścisłej tajemnicy oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  Masz prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych.
Szukaj