Justyna Nowakowska


tłumaczka przysięgła języka francuskiego
tłumaczka literatury
 
Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (PT TEPIS)

Członkini Zwyczajna Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL)
 
 

wykształcenie

absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego
(École de Droit Français)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université d'Orléans (Kraków/Orlean)
 
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Romańskiej)
magister filologii romańskiej (dyplom z wyróżnieniem)
specjalizacja traduktologiczna
specjalizacja literaturoznawcza

liczne szkolenia specjalistyczne więcej informacji

doświadczenie

kilkanaście lat doświadczenia
w zawodzie tłumacza języka francuskiego
 
kilkadziesiąt tysięcy przetłumaczonych stron

współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, klientami indywidualnymi, biznesowymi i instytucjonalnymi
 
współpraca z renomowanymi wydawnictwami

współpraca z wiodącymi biurami i agencjami tłumaczeń
Szukaj