szkolenia specjalistyczne

 
 • język polski dla tłumaczy (PT TEPIS)
 • szkolenie redakcyjne (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury)
 • wstęp do tłumaczenia dokumentacji medycznej (Fundacji FreeLING)
 • praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z prawa karnego w Polsce i we Francji (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy)
 • szkolenie  z zakresu terminologii zamówień publicznych oraz przekładu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (PT TEPIS)
 • szkolenia z prawa francuskiego (droit des affaires, droit civil) organizowane przez LEgLOSA
 • „Terminologia finansowa i rachunkowa – przekład sprawozdań finansowych” (PT TEPIS)
 • „Współpraca tłumacza przysięgłego z Notariatem" (PT TEPIS)
 •  „Udział tłumacza w czynnościach postępowania przygotowawczego” (PT TEPIS)
 • „Tłumacz w sądzie – Zmiany w prawie karnym procesowym” (PT TEPIS)
 • warsztaty tłumaczeniowe w Instytucie Francuskim w Krakowie (projekt B@zart realizowany we współpracy z Teatrem Starym)
Szukaj